Prijzen

In Tsjechië komt het regelmatig voor dat huizen elektrisch worden verwarmd, omdat niet overal aardgas beschikbaar is.
Ook ons huis wordt elektrisch verwarmd. De verbruikskosten voor elektriciteit worden (voor een deel) doorberekend aan de huurders.
Op deze manier wordt voorkomen dat de zomergasten meebetalen aan de verwarmingskosten van de wintergasten.
We compenseren dit door het basisbedrag laag te houden.
Mede daarom maken wij geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen.

Tarieven:  (t/m kerstvakantie 2019)

  • Basisbedrag                                         € 340,- (dit is incl. de eerste 4 personen)
  • Elke extra persoon betaalt per week:   € 30,-   (maximaal 6 personen extra)
  • Huisdier in overleg                               € 10,-   (maximaal 1)

Bijkomende kosten:

  • Schoonmaakkosten per aaneengesloten huurperiode € 50,-
  • Verbruik elektriciteit:  € 0,17 per kWh
  • Wifi gratis

Bij huren van meerdere aaneengesloten weken geldt een korting op het basisbedrag van 10% van alle weken.

Nederlandse schoolvakanties (Noord, Midden en Zuid):           Hoog seizoen
Buiten deze perioden:                                                                 Laag seizoen

Bij huren in het Laag seizoen geldt een (extra) korting van 10% op het basisbedrag van alle weken.

De borgsom (inclusief voorschot elektriciteit) bedraagt  € 200,- per aaneengesloten huurperiode.

Wij vragen de huursom (met borg) vooraf te betalen.
Na terugkomst worden de kosten van verbruik van elektriciteit verrekend met de borgsom.